MISSIE

In samenwerking met het gemeentebestuur en andere belanghebbende partijen willen we streven naar een hondenbeleid in onze gemeente waar we allemaal achter kunnen staan. Om een goed hondenbeleid te voeren willen wij ervoor zorgen dat het volgende komt:

  • Duidelijke regelgeving/kennisgeving zijn met betrekking tot losloopgebieden, opruimplicht en aanlijnplicht.
  • Duidelijke wijkplattegronden met waar welke regels gelden.
  • Op de juiste plaatsen in de wijk palen met poepzakjes en ook de mogelijkheid om de zakjes te deponeren.

Om de belangen van de hondenbezitter en zijn hond te behartigen
maar met respect voor andere belanghebbenden zullen we ons inzetten voor:

  • Losloopgebieden waar honden vrij kunnen spelen en waar het ook veilig is voor de hond en zijn bezitter.
  • Hondenspeeltuinen ( losloopgebied met opruimplicht)
  • Hondenstrandjes

Als vereniging willen we:

  • Activiteiten opzetten voor de hond en zijn bezitter zodat we de recreatiemogelijkheden optimaal benutten.
  • Adviseren over de mogelijkheden van bezwaar indien er een “honden” bekeuring is uitgedeeld.
  • Participeren in initiatieven om de recreatie gebieden hond vriendelijk te houden.

LID WORDEN

U kunt ons werk steunen door lid te worden van onze vereniging. Zo wordt u op hoogte gehouden van al onze activiteiten en kunt u actief meehelpen om onze missie na te streven.

Vul hier het lidmaatschapformulier in.

OUDERE BERICHTEN